BG
BG EN

Политика за поверителност

Политика на поверителност


І. Политика за бисквитките


Тази част от нашата политика за поверителност Ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите, за които се използват.

Потребителите могат да посещават сайта, като тяхната лична информация е напълно защитена. Сайтът НЕ СЪБИРА лични данни като имена, номера на кредитни карти, адреси, IP адреси и т.н. При посещенията на сайта ние използваме генерираната информация основно за статистически цели. Това ни позволява постоянно да оптимизираме и променяме сайта според изискванията и интересите на потребителите.

Сайтът отговаря на всички нужни технически и организационни изисквания отностно сигурността на данните на потребителите на този сайт.

Какво представляват бисквитките и как работят те?

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносители на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск, дори и там да се съхраняват бисквитки. Бисквитките по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща точно за Вас. За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете сайта allaboutcookies.org.

Сайтът използва бисквитки за следните цели:

Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта, като събира и анализира информация за това как се използва сайта.

Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:

  • Името на уебсайта, от която е дошла;
  • Колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон;
  • Стойност – обикновено произволно генериран уникален номер.

Бисквитки на трети страни

Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас.

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: Google Privacy Policy.

Какви бисквитки използваме и колко дълго остават бисквитките на Вашия компютър?

Бисквитки на сесии: тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за вас за това посещение.

Постоянни бисквитки: тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Как мога да управлявам бисквитките?

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на бисквитки, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си.

Ако промените настройките на браузъра си, може да зададете да бъдете известявани при запис на бисквитка в компютъра Ви. Променяйки настройките, можете да укажете също, че не желаете браузърът Ви да приема бисквитки от този уебсайт. Но ако браузърът Ви не приема бисквитки от този уебсайт, е възможно да нямате достъп до всички функции на уебсайта.

ІІ. Политика за защита на личните данни


Данни за администратора

Данните за администратора, вписвания в публични регистри, данни за кореспонденция са посочени в началото на настоящите Общи условия и политика за поверителност.

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15
Тел.: 02/940 20 46
Факс: 02/940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Обхват на събираните и съхранявани лични данни
Администраторът обработва данни на следните категории физически лица:
• ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА, използвали формата за контакти.

Администраторът обработва следните категории лични данни:

• „ОБИКНОВЕНИ“ лични данни – име, e-mail и телефонен номер.
Важно! Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от администратора. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение!

Цели, за които се обработват данните

Във връзка с дейността си – продажба на кафе, администраторът обработва лични данни на посочените по-горе категории физически лица за следните цели:
• Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение;
В хипотези извън посочените винаги се изисква конкретно съгласие на субекта на данни и се указват целите и срока за тази обработка, предоставяне на информация за разкриване на данните на трети лица и информация за правата му във връзка с обработването на лични данни.

Основание за обработване на личните данни:

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез писмено заявление, отправено до администратора на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакти на сайта. До оттеглянето на съгласието обработката на данните е законосъобразно.

• Спазване на задълженията на администратора, установени със закон.
• Извън горепосочените основания администратора може да обработва лични данни за защита на легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субекта на данни.

Срок за обработване и заличаване на личните данни

Данните се обработват за срока на изпълнение на поетия ангажимент и само доколкото това е съответно на целите, за които данните са събрани.

Всяка информация, за която се е изчерпало основанието за обработка се заличава, след направена за това преценка в процеса на ежегодното инвентаризиране.

Субекта на данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможното отражение на това върху изпълнението на целите.

Разкриване на данни

Администраторът допуска разкриване на данни на трети лица при:
• Писмено искане от субекта на лични данни (право на преносимост на данните);
• Изискване на закона или органи на държавната власт;
Извън горните случи АЛД допуска разкриване и в извънредни ситуации, когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице.

Права на субекта на данни

Освен посочените до тук права, субекта на данни има и следните права:

Право на коригиране. Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

Право на ограничаване на обработването. Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването.

Право на преносимост на данните. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

Право на възражение. Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Субектът на данните упражнява правата си чрез отправяне на писмено заявление до администратора на хартиен или електронен носител – по пощата, по куриер, на посочения електронен адрес или чрез формата за контакт.

Субектът на данни може да подаде жалба до администратора или надзорния орган.

Сигурност на данните

Логове с IP адреси, от които се влиза в сайта, не се пазят от администратора и не се свързват с конкретен потребител на сайта.
Администраторът отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

В съответствие със законодателството и добрите практики администраторът взема всички подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване или овладяване на риска от неправомерни дейности, освен при непреодолима сила или случайно събитие.

Когато, независимо от мерките, взети от администратора, се открие нарушение на сигурността на данните, администраторът се задължава в рамките на 72 часа от констатиране на събитието да уведоми надзорния орган.

Всички бъдещи промени в политиката за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.

Ако имате въпроси относно нашата политика на поверителност, моля свържете се с нас на телефон 0895451552

Настоящите Общите условия и Политиката за поверителност влизат в сила от 25.05.2018 г.